تفاوت میان نسخه‌های «تیم ملی فوتبال اسرائیل»

۹۰۰۰۰۰
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(۹۰۰۰۰۰)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|-
| '''[[رده‌بندی جهانی فیفا|رده‌بندی فیفا]]'''
| ۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (ژانویه ۲۰۱۹)
|-
| '''بهترین رده در [[رده‌بندی جهانی فیفا|رده‌بندی فیفا]]'''
۵

ویرایش