باز کردن منو اصلی

تغییرات

هویزه

۲۷ بایت حذف‌شده، ۲ ماه پیش
جایگزینی سرنویس درباره با دیگر کاربردها
{{دیگر کاربردها}}
{{درباره|شهر|سینما|سینما هویزه}}
{{جعبه اطلاعات شهر ایران
|نام‌رسمی=هویزه