تفاوت میان نسخه‌های «نقد محمد»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(افزودن مطالبی نو + افزودن منابع جدید + ویرایش منابعی دیگر + فارسی‌تر کردن برخی واژگان + آوردن اسلام‌ناباوران به کافران (برای حفظ بی‌طرفی دانشنامه‌ای))
جز
پیشینه '''نقد گفتار و رفتار [[محمد|محمد بن عبدالله]]''' [[پیامبر]] مسلمانان، به سده هفتم بازمی‌گردد؛ هنگامی که اعراب اسلام‌ناباور حجاز، در گفتار، به او می‌تاختند.{{مدرک}} برخی از مهم‌ترین این انتقادها چنان‌که در خود قرآن هم آمده، عبارت است از:
*اتهام شاعری<ref>سوره انبیاء، آیه ۵</ref>؛
*سحر (جادوگری)<ref>سوره انعام، آیه ۷</ref>، دیوانگی<ref>؛
*دیوانگی<ref>سوره انبیاء، آیه ۳؛ فرقان، آیه ۸؛ سبأ، آیه ۴۳؛ ذاریات، آیه ۵۷؛ طور، آیه ۲۹</ref>؛
*جعل آیات و دروغ بستن به خدا<ref>اعراف، آیه ۲۰۳</ref>؛
*ساخت آیات از سوی فردی دیگر و تعلیمی بودن آن (و نه وحیانی بودن)<ref>سوره نحل، آیه ۱۰۳</ref>؛