تفاوت میان نسخه‌های «اسلام آوردن ایرانیان»

کمی ویرایش صوری
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(کمی ویرایش صوری)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{لحن}}
{{ویکی‌سازی}}
'''اسلام آوردن ایرانیان''' یا گرایش ایرانیان به اسلاماسلام، فرایندی پیچیده و تدریجی تاریخی بوده که چندین قرن به طول انجامیده و از ناحیه به ناحیهناحیه، تفاوت داشته و انگیزه و نیرونیروی محرکه آن در موارد گوناگونگوناگون، متفاوت بوده‌است. فرایند اسلامیمسلمان شدن ایرانیان از زمان [[محمد|محمد بن عبدالله]] در عربستانعربستان، شروع شد (ایرانیان بسیاری در [[یمن]] ساکن بودند). در زمان [[حمله اعراب]] اولین گروندگان به اسلام، سربازان ایرانی و سران محلی بوده‌اند که بگفتهبه گفته [[التون دانیل]] این گرایشگرایش، تنها اسمی بوده و به منظوربرای حفظ موقعیت و جایگاه در حکومت جدید صورت گرفته‌است.<ref name="EltonCoversion" />
 
== دو نظریه مردود ==