تفاوت میان نسخه‌های «واریانس»

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
(←‏لید: رف پررنگ نباشد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
فرهنگستان زبان فارسی، '''وردیدن''' از ریشه باستانی ورت (ورتیدن)، را بجای فعل to varry برگزیده است و از این فعل مشتقات '''[[وردایی]]''' (variance)،'''وردش''' (variation)، '''وردا''' (variant)، [[هم‌وردا]] (covariant)، [[هم وردایی]] (covariannce)، [[ناوردا]] (invariant)، [[ناوردایی]] (invariance)، [[پادوردا]] (contravariance) را برساخته است.
 
== تخمین ورداییواریانس یک تابع ==
برای تخمین واریانس یک تابع از [[بسط تیلور]] آن به صورت پایین استفاده می‌کنند.{{وسط‌چین}}
<math>\operatorname{Var}\left[f(X)\right]\approx \left(f'(\operatorname{E}\left[X\right])\right)^2\operatorname{Var}\left[X\right]</math>
کاربر ناشناس