تفاوت میان نسخه‌های «رابعه بلخی»

رابعه بلخی شاعر معروف افغانستان سرمایه ملی و فرهنگی مملکت ماست
(ملیت رابعه بنت کعب ایرانی است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(رابعه بلخی شاعر معروف افغانستان سرمایه ملی و فرهنگی مملکت ماست)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|لقب‌ها= مادر شعر پارسی، زین العرب، مگس رویین
|زمینه فعالیت= [[شاعر]]
|ملیت= ایرانیافغانستان
| نژاد = [[عرب]]
|دوره= هم‌زمان با دوره حکومت [[سامانیان]]
۳۸

ویرایش