باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
درصد آب‌ها = ۰٬۶۵ |
سال برآورد جمعیت = ۲۰۱۵ |
جمعیت = ۲۰۵٬۳۳۸٬۰۰۰۲۱۰٬۳۳۸٬۰۰۰ |
رتبه جمعیت = ۵ام |
تراکم جمعیت = ۲۲ |