باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|dates = ۲۷۰۰ – ۵۳۹ پیش از میلاد
|precededby = [[نیاایلامی]]
|followedby = [[شاهنشاهی هخامنشیجمشیدیان|هخامنشیان]]
|mapalt = d
|region = [[ایران]]
۱۶

ویرایش