باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
تا زمان تقسیم‌بندی اداری، سیاسی افغانستان در سال [[۱۹۶۲]] بادغیس جزء قلمرو [[هرات]] بود.
 
ارتباط مزبور ریشه‌ای دراز در زمان‌های قدیم دارد. در بازارهای بادغیس [[بازرگان]]ان و [[صنعتگر]]انی وجود دارند که به بیشتر اهل هرات اند یا [[هراتی]] بودن خود را بطور کامل حفظ کردند.
 
بادغیس زادگاه [[حنظله بادغیسی]]، نخستین شاعر [[پارسی‌زبان]] پس از اسلام می‌باشد.
کاربر گمنام