سون از بالهایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سون بالهایی''' (حکومت ۸۱۸ تا ۸۳۰) دهمین پادشاه بالهایی بود.او چهارمین نسل ا...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
 
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox Korean name
|hangul={{linktext|선|왕}}
|hanja={{linktext|宣|王}}
|rr=Seon wang
|mr=Sŏn wang
|hangulborn={{linktext|대|인|수}}
|hanjaborn={{linktext|大|仁|秀}}
|rrborn=Dae In-su
|mrborn=Tae In-su
}}
 
'''سون بالهایی''' (حکومت ۸۱۸ تا ۸۳۰) دهمین پادشاه [[بالهایی]] بود.او چهارمین نسل از برادر [[دائه جویونگ]] به نام دائه یا بال بود.وی در سال ۸۳۰ میلادی درگذشت و بعد از او [[دائه ایجین]] به پادشاهی رسید.