تفاوت میان نسخه‌های «مصطفی محمدنجار»

{{S-off}}
{{جعبه توالی|قبل=[[علی شمخانی]]|عنوان=[[فهرست وزیران دفاع ایران|وزیر دفاع]]|سال‌ها=۱۳۸۴ – ۱۳۸۸|بعد=[[احمد وحیدی]]}}
{{S-bef|قبل=[[صادق محصولی]]}}
{{جعبه توالی|قبل=[[صادق محصولی]]S-ttl|عنوان=[[وزارت کشور (ایران)|وزیر کشور]]|سال‌ها=۱۳۸۸ – ۱۳۹۲|بعد=[[عبدالرضا رحمانی فضلی]]}}
{{S-aft|بعد=[[عبدالرضا رحمانی فضلی]]|ردیف‌ها=۲}}
{{S-bef|قبل=[[اسماعیل احمدی‌مقدم]]}}
{{S-ttl|عنوان=دبیرکل [[ستاد مبارزه با مواد مخدر]]|سال‌ها=۱۳۸۹ – ۱۳۹۲}}
{{S-mil}}
{{جعبه توالی|قبل=[[صادق محصولی]]|عنوان=جانشین [[فرمانده کل نیروهای مسلح ایران|فرمانده کل قوا]] در امور نیروهای انتظامی|سال‌ها=۱۳۸۸ – ۱۳۹۲|بعد=[[عبدالرضا رحمانی فضلی]]}}