باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصلاح ارقام
|name=جان کارلو منوتی
|image=Gian_Carlo_Menotti_(46197651081).jpg
|caption=Menottiمنوتی inدر 2000سال ۲۰۰۰
|birth_date=۷ ژوئیه، ۱۹۱۱
|birth_place=[[کادلیانو-ویکوناگو]]، [[پادشاهی ایتالیا]]