تفاوت میان نسخه‌های «مراد چهارم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* گوهر سلطان (تولد ۱۶۳۰ – مرگ استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمد دفن شد) در سال ۱۶۴۴ با خاصگی محمد پاشا ازدواج کرد.
* [[کایا سلطان]] (تولد ۱۶۳۳ – مرگ ۱۶۵۹ استانبول، در مقبره مصطفی یکم در مسجد ایاصوفیا دفن شد) در سال ۱۶۴۴ با داماد ملک احمد پاشا ازدواج کرد.
*حفصهگلبهار سلطان (تولد ۱۶۳۶۱۶۳۴ – مرگ ۱۶۹۰۱۶۵۴ استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمد دفن شد) با عمرزاده محمد پاشا ازدواج کرد.
*عایشه سلطان (تولد و مرگ نامعلوم استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمد دفن شد) او قبل از سال ۱۶۵۵ با سلیمان پاشا ازدواج کرد.
*صفیه سلطان (مرگ ۱۵۸۰ استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمد دفن شد) در سال ۱۵۵۹ با اباضه حسین پاشا ازدواج کرد.