باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
بعضی از این کشورها چون [[اوکراین]]، پس از فروپاشی [[اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی|شوروی]] دچار نابسامانی سیاسی، تجزیه و فقر اقتصادی شدند.<ref name="un">{{cite web|url=http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe|title=United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)|publisher=}}</ref>
 
== کشورهای اروپای شرقی ==
{{Ukraine}}
 
{{Poland}}
 
{{Belarus}}
 
{{Romania}}
 
{{Estonia}}
 
{{Lithuania}}
 
{{Latvia}}
 
{{Moldova}}
 
{{Hungary}}
 
{{Slovakia}}
 
{{Russia}}
 
{{Czech Republic}}
 
{{Georgia}}
 
{{Azerbaijan}}
 
{{Armenia}}
----
----<br />
== منابع ==
{{پانویس}}
کاربر گمنام