باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
== کشورهای اروپای شرقی ==
{{Ukraine}}
 
* {{PolandUkraine}}
 
* {{BelarusPoland}}
 
* {{RomaniaBelarus}}
 
* {{EstoniaRomania}}
 
* {{Estonia}}
{{Lithuania}}{{Latvia}}
 
* {{Lithuania}}{{Latvia}}
{{Moldova}}{{Hungary}}
 
* {{SlovakiaLatvia}}
 
* {{RussiaMoldova}}
 
{{Moldova}}* {{Hungary}}
{{Czech Republic}}
 
* {{GeorgiaSlovakia}}
 
* {{Russia}}
 
* {{Czech Republic}}
 
* {{Georgia}}
 
* {{Azerbaijan}}{{Armenia}}
 
* {{Armenia}}
 
{{Azerbaijan}}{{Armenia}}
----
----<br />
== منابع ==
۱۱

ویرایش