تفاوت میان نسخه‌های «کنترپوان»

۴۵۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
تکمیلی
جز (v2.0b - پروژهٔ چک‌ویکی (دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان))
برچسب: WPCleaner
(تکمیلی)
=== نوع اول ===
* (یک بر یک) در برابر هر نت گرد داده شده (کانتوس فیرموس)، یک نت هم ارزش (کنترپوان) قرار می‌گیرد.
<score vorbis="1">
[[پرونده:Species1.png|x150px|بندانگشتی|وسط|کنترپوان نوع اول]]
\relative c'' {
<<
\new Staff { \clef "treble" d1 a b d cis d }
\new Staff { \clef "treble" d,1 f g f e d }
>>
}
</score>
 
=== نوع دوم ===
* (دو بر یک) در برابر هر نت گرد داده شده، دو نت سفید قرار می‌گیرد. (همچنین می‌توان در برابر یک نت گرد نقطه دار، سه نت سفید قرار داد).
<score vorbis="1"> {
[[پرونده:Species2.png|x150px|بندانگشتی|وسط|کنترپوان نوع دوم]]
#(set-global-staff-size 15)
\relative c' {
<< \new Staff {
r2 a' d c b e d a b cis d1
\bar "|." }
\new Staff {
d,1 f g f e d} >>
}
}
</score>
=== نوع سوم ===
* (چهار بریک) در برابر هر نت گرد، چهار نت سیاه قرار می‌گیرد.
<score vorbis="1"> {
[[پرونده:Species3.png|x150px|بندانگشتی|وسط|کنترپوان نوع سوم]]
#(set-global-staff-size 16)
\relative c' {
\new PianoStaff <<
\new Staff {
d e f g a b c d
e d c b a b c a g a b cis d1
\bar "|." }
\new Staff {
d,1 f g f e d
}
>>
}
}
</score>
=== نوع چهارم ===
* (یک برابر دو «تاخیر دار») در برابر هر نت، دو نت قرار می‌گیرد با این تفاوت که نت دوم کنترپوان با خط اتحاد به میزان بعدی وصل می‌شود.
<score vorbis="1">
[[پرونده:Species4.png|x150px|بندانگشتی|وسط|کنترپوان نوع چهارم]]
\relative c' {
\new PianoStaff <<
\new Staff {
\set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #all-invisible
a'2 d~ d c~ c bes~
\key d \minor bes
a b cis d1 \bar "|."
}
\new Staff {
d, f g f e d \bar "|."
}
>>
}
</score>
=== نوع پنجم ===
* (کنترپوان مخلوط) در برابر نت گرد داده شده، از انواع کشش‌ها حتی نت چنگ استفاده می‌شود.
<score vorbis="1">
[[پرونده:Species5.png|x150px|بندانگشتی|وسط|کنترپوان نوع پنجم]]
\relative c' {
\new PianoStaff <<
\new Staff {
r2 a' d c b4 c d e f e d2~ d4 cis8 b cis2 d1 \bar "|."
}
\new Staff {
d, f g f e d \bar "|."
}
>>
}
</score>
 
== پانویس ==