تفاوت میان نسخه‌های «دوره هی‌آن»

(ابرابزار)
* ۸۰۶: راهب [[کوکای]] (کوبو-دایشی) فرقه [[شینگون]] (تانتریک) را معرفی کرد.
* ۸۱۹: [کوکای]] صومعهٔ [[کوه کویا]] را در بخش شمال شرقی [[استان واکایاما]] کنونی بنیانگذاری کرد.
* ۸۵۸: [[امپراتور سیوا]] حکم [[خاندان فوجیوارا]] را آغاز کرد.
* ۸۹۵: [[سوگاوارا نو میچی‌زانه]] در مقابل [[سفارتهیئت اعزامی ژاپنی به امپراتوری چین]] ایستادگی کرد.
* ۹۹۰: [[سی شوناگون]] کتاب ''[[ماکورا نو سوشی]]'' را نوشت.
* ۱۰۰۰–۱۰۰۸: [[موراساکی شیکیبو]] [[داستان گنجی]] را نوشت.
* ۱۰۶۸: [[امپراتور گو-سانجو]] [[خاندان فوجیوارا]] را برانداخت.
* ۱۰۸۷: [[امپراتور شیراکاوا]] از قدرت کناره‌گیری کرد و تبدیل به یک راهب بودایی شد.
* ۱۱۵۶: [[تایرا نو کیوموری]] [[خاندان میناموتو]] را شکست می‌دهد و قدرت را به دست می‌گیرد.
* ۱۱۸۰ (ژوئن): پایتخت به [[فوکوهارا-کیو]] ([[کوبه (شهر)]] انتقال یافت.
* ۱۱۸۰ (نوامبر): پایتخت به [[هی‌آن-کیو]] (کیوتو) بازگشت.