تفاوت میان نسخه‌های «دوره هی‌آن»

* ۸۰۴: راهب بودایی [[سایچو]] (دنگیو دانشی) فرقه تندای را معرفی کرد.
* ۸۰۶: راهب [[کوکای]] (کوبو-دایشی) فرقه [[شینگون]] (تانتریک) را معرفی کرد.
* ۸۱۹: [[کوکای]] صومعهٔ [[کوه کویا]] را در بخش شمال شرقی [[استان واکایاما]] کنونی بنیانگذاری کرد.
* ۸۵۸: [[امپراتور سیوا]] حکم [[خاندان فوجیوارا]] را آغاز کرد.
* ۸۹۵: [[سوگاوارا نو میچی‌زانه]] در مقابل [[هیئت اعزامی ژاپنی به امپراتوری چین]] ایستادگی کرد.
* ۱۱۸۰ (ژوئن): پایتخت به [[فوکوهارا-کیو]] ([[کوبه (شهر)]] انتقال یافت.
* ۱۱۸۰ (نوامبر): پایتخت به [[هی‌آن-کیو]] (کیوتو) بازگشت.
* ۱۱۸۵: پس از شکست [[خاندان تایرا]] در [[جنگ گنپی]]، [[میناموتو نو یوریتومو]] با حمایت [[خاندان هوجو]] قدرت را به دست می‌آورد، و تبدیل به اولین [[شوگون]] تبدیلژاپن می‌شود، در حالی که امپراتور ژاپن (یا میکادو) تبدیل به یک [[امپراتور دست‌نشانده]] می‌شود.
 
== پانویس ==