فرم (موسیقی): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن بخش یادداشت و ساماندهی واژه‌ها
(افزودن منبع)
(افزودن بخش یادداشت و ساماندهی واژه‌ها)
هر اثر هنری دارای طرح، قالب، یا الگویی است که محتوای کار را در درون آن جای می‌دهد. در واقع فرم در برابر محتوا قرار می‌گیرد و
هر اثر هنری در فرم، مجموعه‌ای است از اجزا که هر یک نسبت به کل پیوند دارد. در بررسی شکل ظاهری یک اثر موسیقی می‌توان سه عنصر را تشخیص داد:
# بیان اول یا سوژهٔ اصلی (الف){{یاد|dir=ltr|Exposition}}
# بسط و گسترش (ب){{یاد|dir=ltr|development}}
# برگشت و یادآوری بیان اول (الف){{یاد|dir=ltr|Recapitulation}}
وجود فرم در موسیقی بیانگر شکل ظاهری، نظم، آرایش، عدم یکنواختی و دوره زمانی آن اثر می‌شود و در هر دوره معنای متفاوتی داشته‌است.<ref>{{پک|اسپات|۱۳۵۶|ک=چگونه از موسیقی لذت ببریم|ص=۱۱۰}}</ref>
 
* [[ضربی]]
* [[خالتور]]
 
== یادداشت ==
{{چپ‌چین}}
{{یادداشت|۴}}
{{پایان چپ‌چین}}
 
== پانویس ==