باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مطلب
{{جعبه اطلاعات افراد نظامی
|نام فرد = ابوالفتح‌خان بختیاری یا ابولفتح خان منجزی
|تصویر =
|توضیح تصویر =
کاربر گمنام