تفاوت میان نسخه‌های «علی‌میرزا صفوی»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Ali Mirza Safavi»)
 
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
'''علی‌میرزا صفوی''' جانشین پدرش، [[شیخ حیدر (صفویه)|حیدر صفوی]] به عنوان رهبر [[طریقت صفویه|Safaviyya]] ، یک طریقت نظامی [[شیعه دوازده‌امامی|دوازده]] [[شیعه]] در 1488۱۴۸۸ شد. او در 1494۱۴۹۴ به دستور یکی از هبران آق قویونلو به نام رستم، که متحد سابق خود را به عنوان یک تهدید در حال رشد می‌دید ،می‌دید، کشته شد. پدر و پدربزرگ علی میرزا با سلسله [[آق‌قویونلو|اک کویونلو]] ازدواج کرده بودند: مادرش عالم‌شاه بیجم، دختر [[اوزون حسن|اوسون حسن،]] رهبر [[آق‌قویونلو|عک کویونلو]] بود.
 
پیش از مرگش، علی میرزا برادر کوچکترش، [[شاه اسماعیل یکم|اسماعیل، را]] به عنوان رهبر صفویان منصوب کرد. اسماعیل سپس در خفا رفت اما در سال 1499۱۴۹۹ در 12۱۲ سالگی ظاهر شد تا مبارزات نظامی فاتحانه‌یفاتحانهٔ خود و سلسله‌یسلسلهٔ صفویه‌یصفویهٔ را آغاز کند. <ref><div> [https://books.google.com/books?id=RpiywbMvG5gC&pg=RA1-PA158&dq=safavi+haydar&lr=&as_brr=3#v=onepage&q=safavi%20haydar&f=false ایرانیان، توسط ژن رالف گارتوایت، ص 158] </div></ref> <ref><div> [https://books.google.com/books?id=AzqbYf9Q_2UC&pg=PA84&dq=safavi+haydar&lr=&as_brr=3#v=onepage&q=&f=false تاریخ ایران، توسط الونت ل. دانیال، ص 84] </div></ref>
'''علی‌میرزا صفوی''' جانشین پدرش، [[شیخ حیدر (صفویه)|حیدر صفوی]] به عنوان رهبر [[طریقت صفویه|Safaviyya]] ، یک طریقت نظامی [[شیعه دوازده‌امامی|دوازده]] [[شیعه]] در 1488 شد. او در 1494 به دستور یکی از هبران آق قویونلو به نام رستم، که متحد سابق خود را به عنوان یک تهدید در حال رشد می‌دید ، کشته شد. پدر و پدربزرگ علی میرزا با سلسله [[آق‌قویونلو|اک کویونلو]] ازدواج کرده بودند: مادرش عالم‌شاه بیجم، دختر [[اوزون حسن|اوسون حسن،]] رهبر [[آق‌قویونلو|عک کویونلو]] بود.
 
== جستارهای وابسته ==
پیش از مرگش، علی میرزا برادر کوچکترش، [[شاه اسماعیل یکم|اسماعیل، را]] به عنوان رهبر صفویان منصوب کرد. اسماعیل سپس در خفا رفت اما در سال 1499 در 12 سالگی ظاهر شد تا مبارزات نظامی فاتحانه‌ی خود و سلسله‌ی صفویه‌ی را آغاز کند. <ref><div> [https://books.google.com/books?id=RpiywbMvG5gC&pg=RA1-PA158&dq=safavi+haydar&lr=&as_brr=3#v=onepage&q=safavi%20haydar&f=false ایرانیان، توسط ژن رالف گارتوایت، ص 158] </div></ref> <ref><div> [https://books.google.com/books?id=AzqbYf9Q_2UC&pg=PA84&dq=safavi+haydar&lr=&as_brr=3#v=onepage&q=&f=false تاریخ ایران، توسط الونت ل. دانیال، ص 84] </div></ref>
* [[صفویان|سلسله صفوی]]
 
* [[شجره‌نامه صفویان|درخت خانواده سلطنتی صفوی]]
<br />
 
== همچنین نگاه کنید ==
 
* [[صفویان|سلسله صفوی]]
* [[شجره‌نامه صفویان|درخت خانواده سلطنتی صفوی]]
 
== یادداشت ==
 
[[رده:اهالی ایران در سده ۱۵ (میلادی)]]
[[رده:طریقت صفویه]]