تفاوت میان نسخه‌های «دارونشانی»

جز
== طراحی سامان های دارورسان ==
 
یکی از مهم ترین جنبه ها در طراحی سامانه های نوین داروسان،عملکرد دقیق و اختصصاصی این سامانه ها در بدن می باشد. جهت نیل به این هدف باید بطور موثر و کارآمدی از علوم پایه و علوم فنی مهندسی استفاده کرد تا بتوان سامانه هایی با دقت و عملکرد بالایی طراحی و سنتز کرد و در صورت اخذ نتلیج مثبت وارد مرحله کاآزمائیکار آزمائی بالینی کرد.
 
== طراحی سامان های دارورسان با استفاده از فناوری نانو ==
۵۵

ویرایش