باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{تغییرمسیر|طالقانی}}
{{جعبه زندگینامه
|نام_شخص=سید محمودآيت علاییالله طالقانیطالقاني
|نام_تصویر=Mahmoud_Taleghani_(2).JPG
|عرض_تصویر=
کاربر گمنام