تفاوت میان نسخه‌های «امکان‌سنجی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
مطالعات امکان‌سنجی، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات کلیات اولیه محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می‌تواند وارد شود. مطالعات امکان‌سنجی شامل فصل‌های زیر می‌باشد: گزارش سابقه متقاضی، مطالعات بازار، مطالعات فنی، نتایج نرم‌افزار کامفار، بررسی‌های مالی.
 
== نرم‌افزار کامفار ==
 
یکی از نرم‌افزارهای استاندارد برای انجام امکان سنجی، نرم افزار [[کامفار]] می‌باشد.مهم ترین ابزار جهت تحلیل و ارزیابی های مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرم افزار کامفار می باشد که با استفاده از آن می توان پارامترهای مهم اقتصاد مهندسی را محاسبه و ارزیابی نمود همچنین می توان با تغییر در ورودی های سیستم تاثیر میزان این تغییرات را بر جریانات مالی پروژه سرمایه گذاری بررسی کرد و سرانجام می تون در مورد توجیه پذیری یا عدم توجیه پذیری پروژه سرمایه گذاری تصمیم گیری کرد.<ref>راهنمای کاربردی COMFAR III''، نگارنده: محمود ولی پور ،انتشارات نشر دانش پرور صفحه 22-21</ref>
۵۵

ویرایش