تفاوت میان نسخه‌های «امکان‌سنجی»

جز
 
سازمان ها و صنایع می توانند با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی نرم افزار کامفار جهت آموزش کارشناسان سازمان یا صنایع گامی بسیار موثر در زمینه ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در راستای اهداف سازمان خود بردارند که این به نوبه خود مستلزم تحلیل و ارزیابی های جامع در فضائی مناسب می باشد که نتایج حاصله از آن می تواند برای مدیران ارشد بسیار کارگشا باشد.سایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یا یونیدو https://www.unido.org/comfar <ref> سایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یا یونیدو</ref>
وب سایت ارزیابیامکان سنجی تخصصی با کامفار https://comfar-project.ir <ref>وب سایت امکان سنجی تخصصی با کامفار</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
۵۵

ویرایش