باز کردن منو اصلی

تغییرات

تغییرمسیر به بازی تمام شد (فیلم) حذف شد
#تغییر_مسیر* [[بازی تمام شد (فیلم)]]
* [[بازی تمام شد (بازی ویدئویی)]]
{{R from move}}
 
{{ابهام‌زدایی}}