تفاوت میان نسخه‌های «بازی تمام شد»

تغییرمسیر به بازی تمام شد (فیلم) حذف شد
(Ahmad252 صفحهٔ بازی تمام شد را به بازی تمام شد (فیلم) منتقل کرد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(تغییرمسیر به بازی تمام شد (فیلم) حذف شد)
برچسب: تغییرمسیر حذف شد
#تغییر_مسیر* [[بازی تمام شد (فیلم)]]
* [[بازی تمام شد (بازی ویدئویی)]]
{{R from move}}
 
{{ابهام‌زدایی}}