ضرب با انگشتان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== روش ضرب با انگشتان برای اعداد ۵ تا ۱۰ ==
[[File:ضرب 8 در8در 9.jpg|thumb|ضرب ۸8 در ۹9 با انگشتان]]
مثال: فرض کنید بخواهیم حاصل ضرب ۸'''×'''۹ را به دست آوریم. ابتدا هر یک از این اعداد را به صورت جمعی از عدد ۵ می‌نویسیم.
 
 
== روش ضرب با انگشتان برای اعداد ۱۶ تا ۲۰ ==
[[File:ضرب 16در16 در 19.jpg|thumb|ضرب ۱۶16 در ۱۹با19 با انگشتان]]
مثال: فرض کنید بخواهیم حاصل ضرب ۱۹'''×'''۱۶ را به دست آوریم. در هر دست از انگشت شصت تا انگشت کوچک را به ترتیب از ۱۶ تا ۲۰ شماره گذاری می‌کنیم. دو انگشتی که عدد ۱۶ و عدد ۱۹ را در هر دو دست نشان می‌دهند، روی هم قرار می‌دهیم؛ و انگشتان بعدی را می‌خوابانیم. حاصل ضرب ۱۹'''×'''۱۶برابر است با مجموع حاصل ضرب مجموع انگشتان باز در ۲۰ به اضافه حاصل ضرب انگشتان باز در هر دو دست به اضافه 200:<ref name=":0" />
{{چپ چین}}