باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox Government agency
|nativenameagency_name=آرم استاد مهدی اکبری بکرآباد / سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران
|agency_name=Iran Cultural Heritage, Handicraft and Tourism Organization (ICHTO)
|nativename=
|nativename=آرم استاد مهدی اکبری بکرآباد / سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران
|nativename_a=
|nativename_r=
|logo=Iran_Cultural_Heritage_Organization_logo.svg
|logo=Image:Iran Cultural Heritage Organization logo.svg
|logo_width=200px
|logo_caption=Originalآرم logoسازمان fromاز 2006سال ۲۰۱۶
|seal=
|seal_width=
|seal_caption=
|formed=1985۱۹۸۵
|preceding6=Office of Tourists and publicity (1935 to 1941)
|preceding5=Touring Council (1941 to 1954)
|preceding4=Office of Tourism (1954 to 1963)
|preceding3=
|preceding3=Ministry of Intelligence and Tourism (1974 to 1979)
|preceding2=
|preceding2=Deputy of Touring and Pilgrimage in Ministry of Islamic Guidance (1979 to 1991)
|preceding1=Touring and Tourism Organization (1991 to 2003)
|jurisdiction=[[ایران]]
|headquarters=[[تهران]]
|employees=7,200۷۲۰۰ (2013۲۰۱۳)
|budget=375۳۷۵ billionمیلیارد [[تومان]] (2014۲۰۱۴)
|chief1_name=[[علی‌اصغر مونسان]]
|chief1_position=
|footnotes=
}}
[[پرونده:Iran Cultural Heritage Organization logo.svg|بندانگشتی]]
[[پرونده:The building of Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organization.JPG|230px|بندانگشتی|چپ|ساختمان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در خیابان امام خمینی تهران]]
[[پرونده:تصویر ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری-عکس از استاد مهدی اکبری بکرآباد.jpg|بندانگشتی|تصویر ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری]]