تفاوت میان نسخه‌های «دین ابراهیمی»

جز
 
== منشأ و تاریخ ==
'''[[یهودیت]]''' خود را پیرو دین فرزندان [[یعقوب]] (نوه ابراهیم) می‌داند. دین یهودیت یکدیدگاهی دیدگاه به شدتبه‌شدت توحیدی به خدا دارد. [[کتاب عهد عتیق]] به عنوانرا کتاب مرکزی تمام فرقه‌های یهودی شناخته می‌شودمی‌دانند و در قالب [[تورات]] تشریح شده‌است.
 
'''[[مسیحیت]]''' در ابتدا به عنوان یک فرقهفرقه‌ای از یهودیت شناخته می‌شد و سپس در قالب یک دین جداگانه تکامل یافت. [[عیسی]] به عنوان شخصیت محوری این دین شناختهاست می‌شود.و کتاب‌های مقدس مسیحیان تحتبا عنوان انجیل شناخته می‌شود. چندین نگارش مختلف از انجیل وجود دارد.
 
'''[[اسلام]]''' در قرن هفتم میلادی با یکدیدگاهی دیدگاه به شدتبه‌شدت توحیدی نسبت به خدا ظهور یافت. [[محمد]] پیامبر این دین می‌باشداست. تمام مسلمانان قرآن را به عنوان کتاب مقدس خود می‌دانند. مسلمانان معتقدند تمامهمه پیامبرانپیامبران، از آدم تا محمد دارایمحمد، هدف مشترکی بودهداشته‌اند و پیام‌آور [[یکتاپرستی|توحید و یکتاپرستی]] بوده‌اند. در قرآنقرآن، [[سوره احزاب]] آیه ۴۰۴۰، از محمد به عنوانبه‌عنوان آخرین پیامبر یاد شده‌است.{{Cite quran|33|40}}
 
== اشتراکات ==
۴۸

ویرایش