باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== اثرات ورزش ==
مقاومت کل محیطی در زمان ورزش به دلیل عوامل موضعی کاهش پیدا می‌کند.
 
=== شخصی ===
ورزش در پیشگیری از افسردگی و بالا بردن روحیهٔ عمومی فرد مؤثر است.