تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد مهندسی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
پنج محور اصلی در یک سیستم تحلیل به شرح زیر می باشند
 
۱-'''شرح اهداف'''
۲-'''فرمول بندی معیارهای تاثیرپذیر'''
۳-'''ارائه راه حل ها'''
۴-'''ارزیابی راه حل ها'''
۵- '''انتخاب راه حل ها.'''
 
نکات پوشیده ای در چگونگی استفاده از سیستم های تحلیل وجود دارد. با افزایش میزان وسعت یا عرصه عمل سیستم،تعداد فاکتورهای متغییر یا پارامترها افزایش می یابند، از اینرو تشخیص محدوده سیستم حائز اهمیت است. گسترش دامنه سیستم های تحلیل همراه با دید جزئی نسبت به پروژه برای دستیابی به برآوردها و ارزیابی ها، در بسیاری از شرایط که بدون تردید به آسانی قابل تقلیل نمی باشد (و در راه حل ها نقش اساسی دارند) در تصمیم گیری ضروری است.
۵۵

ویرایش