تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد مهندسی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
 
نکات پوشیده ای در چگونگی استفاده از سیستم های تحلیل وجود دارد. با افزایش میزان وسعت یا عرصه عمل سیستم،تعداد فاکتورهای متغییر یا پارامترها افزایش می یابند، از اینرو تشخیص محدوده سیستم حائز اهمیت است. گسترش دامنه سیستم های تحلیل همراه با دید جزئی نسبت به پروژه برای دستیابی به برآوردها و ارزیابی ها، در بسیاری از شرایط که بدون تردید به آسانی قابل تقلیل نمی باشد (و در راه حل ها نقش اساسی دارند) در تصمیم گیری ضروری است.
 
==شبیه سازی مونت کارلو==
 
مونت کارلو نام معروفی برای تکنیک شبیه سازی است که از تولید اعداد تصادفی برای انتخاب رویدادهای معین، با توجه به توزیع احتمالی وقوع آن رویداد استفاده می کند. برای تولید اعداد تصادفی می توان از سکه،تاس، چرخ گردان و غیره استفاده کرد. رایج ترین نوع،جدول اعداد تصادفی است که در آن اعداد بطور تصادفی و بدون ترتیب و الگوی خاص توزیع شده اند.الگوریتم اعداد تصادفی در کلیه میکرو کامپیوترها نیز موجود است.
 
== منابع ==
۵۵

ویرایش