تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرهای استان سمنان»

بدون خلاصه ویرایش
[[پرونده:Darvazeye_Arg_-_Semnan_03.JPG|بندانگشتی|[[سمنانشاهرود]]: پرجمعیت‌ترین شهر [[استان سمنان]].]]
فهرست شهرهای [[استان سمنان]] برپایهٔ سرشماری سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی:<ref name=amar85>{{یادکرد وب|عنوان=تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵|ناشر=درگاه ملی آمار|نشانی=https://www.amar.org.ir/سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/نتایج-سرشماری/جمعیت-به-تفکیک-تقسیمات-کشوری-سال-1385|تاریخ بازدید=۲۲ ژوئن ۲۰۱۷}}</ref><ref name=amar90>{{یادکرد وب|عنوان=نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی|ناشر=درگاه ملی آمار|نشانی=http://www.amar.org.ir/سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/نتایج-سرشماری/جمعیت-به-تفکیک-تقسیمات-کشوری-سال-1390|تاریخ بازدید=۲۲ ژوئن ۲۰۱۷}}</ref>
<ref name=amar95>{{یادکرد وب|عنوان=تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵|ناشر=درگاه ملی آمار|نشانی=https://www.amar.org.ir/سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/نتایج-سرشماری/جمعیت-به-تفکیک-تقسیمات-کشوری-سال-1395|تاریخ بازدید=۲۲ ژوئن ۲۰۱۷}}</ref>