تفاوت میان نسخه‌های «کشورهای توسعه‌یافته»

(بهبود/اضافه کردن منبع‌)
{{اقتصاد}}
از واژهاصطلاح‌های [[کشورهای'''کشور توسعهتوسعه‌یافته'''، یافته|'''کشور کشورهایصنعتی'''، '''کشور بیشترتوسعه‌یافته''' یا '''کشور بیشتر توسعه‌یافته]] از لحاظ اقتصادی''' برای توصیفاشاره کشورهاییبه کشورهای مستقلی استفاده می‌شود که براقتصادی پیشرفته و زیرساخت فناوری اساسمترقی‌تری معیارهایینسبت به توسعهکشورهای دست‌یافته‌اندکمتر صنعتی‌شده دارند. تعیین مصداق برای معیار یه توسعه‌یافتگی همواره مورد بحث بوده‌است،بوده‌است اما به‌طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه‌یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارها است،است و بنابراین،بنابراین کشورهایی که دارای نرخ [[تولید ناخالص داخلی]] بالایی هستند، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند.
 
معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، [[شاخص توسعه انسانی|شاخص توسعهٔ انسانی]] می‌باشداست. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان [[امید به زندگی]] و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که دارای نمرهٔ بالاتری در شاخص توسعه انسانی هستند، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، [[کشورهای در حال توسعه]] گفته می‌شود.
 
== شاخص توسعه انسانی ==