باز کردن منو اصلی

تغییرات

! scope="col" style="width:75px;"| <small>میزان تغییر نسبت به سال قبل</small>{{سخ}}<ref name="UNDP2018" />
|-
| 1۱ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Norway}} || 0.953۰٫۹۵۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 2۲ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Switzerland}} || 0.944۰٫۹۴۴ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 3۳ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Australia}} || 0.939۰٫۹۳۹ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 4۴ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Ireland}} || 0.938۰٫۹۳۸ || {{increase}} ۰٫۰۰۴
|-
| 5۵ || {{decrease}} (1۱)||style="text-align:leftright"| {{flag|Germany}} || 0.936۰٫۹۳۶ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 6۶ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Iceland}} || 0.935۰٫۹۳۵ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 7۷ || {{increase}} (1۱)||style="text-align:leftright"| {{flag|Hong Kong}} || 0.933۰٫۹۳۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 7۷ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Sweden}} || 0.933۰٫۹۳۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 9۹ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Singapore}} || 0.932۰٫۹۳۲ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 10۱۰ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Netherlands}} || 0.931۰٫۹۳۱ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 11۱۱ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Denmark}} || 0.929۰٫۹۲۹ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 12۱۲ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Canada}} || 0.926۰٫۹۲۶ || {{increase}} ۰٫۰۰۴
|-
| 13۱۳ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|United States}} || 0.924۰٫۹۲۴ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 14۱۴ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|United Kingdom}} || 0.922۰٫۹۲۲ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 15۱۵ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Finland}} || 0.920۰٫۹۲۰|| {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 16۱۶ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|New Zealand}} || 0.917۰٫۹۱۷|| {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 17۱۷ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Belgium}} || 0.916۰٫۹۱۶ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 17۱۷ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Liechtenstein}} || 0.916۰٫۹۱۶ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 19۱۹ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Japan}} || 0.909۰٫۹۰۹ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 20۲۰ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Austria}} || 0.908۰٫۹۰۸ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 21۲۱ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Luxembourg}} || 0.904۰٫۹۰۴ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 22۲۲ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Israel}} || 0.903۰٫۹۰۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 22۲۲ || {{increase}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|South Korea}} || 0.903۰٫۹۰۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 24۲۴ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|France}} || 0.901۰٫۹۰۱ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 25۲۵ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Slovenia}} || 0.896۰٫۸۹۶ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 26۲۶ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Spain}} || 0.891۰٫۸۹۱ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 27۲۷ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Czech Republic}} || 0.888۰٫۸۸۸ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 28۲۸ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Italy}} || 0.880۰٫۸۸۰ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 29۲۹ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Malta}} || 0.878۰٫۸۷۸ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 30۳۰ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Estonia}} || 0.871۰٫۸۷۱ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
|}
! scope="col" style="width:75px;"| <small>میزان تغییر نسبت به سال قبل</small>{{سخ}}<ref name="UNDP2018" />
|-
| 31۳۱ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Greece}} || 0.870۰٫۸۷۰ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 32۳۲ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Cyprus}} || 0.869۰٫۸۶۹ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 33۳۳ || {{increase}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Poland}} || 0.865۰٫۸۶۵ || {{increase}} ۰٫۰۰۵
|-
| 34۳۴ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|United Arab Emirates}} || 0.863۰٫۸۶۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 35۳۵ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Andorra}} || 0.858۰٫۸۵۸ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 35۳۵ || {{increase}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Lithuania}} || 0.858۰٫۸۵۸ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 37۳۷ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Qatar}} || 0.856۰٫۸۵۶ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 38۳۸ || {{increase}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Slovakia}} || 0.855۰٫۸۵۵ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 39۳۹ || {{increase}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Brunei}} || 0.853۰٫۸۵۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 39۳۹ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Saudi Arabia}} || 0.853۰٫۸۵۳ || {{decrease}} ۰٫۰۰۱
|-
| 41۴۱ || {{increase}} (2۲) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Latvia}} || 0.847۰٫۸۴۷ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 41۴۱ || {{increase}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Portugal}} || 0.847۰٫۸۴۷ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 43۴۳ || {{decrease}} (2۲) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Bahrain}} || 0.846۰٫۸۴۶ || {{steady}}
|-
| 44۴۴ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Chile}} || 0.843۰٫۸۴۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 45۴۵ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Hungary}} || 0.838۰٫۸۳۸ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 46۴۶ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Croatia}} || 0.831۰٫۸۳۱ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 47۴۷ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Argentina}} || 0.825۰٫۸۲۵ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 48۴۸ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Oman}} || 0.821۰٫۸۲۱ || {{decrease}} ۰٫۰۰۱
|-
| 49۴۹ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Russia}} || 0.816۰٫۸۱۶ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 50۵۰ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Montenegro}} || 0.814۰٫۸۱۴|| {{increase}} ۰٫۰۰۴
|-
| 51۵۱ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Bulgaria}} || 0.813۰٫۸۱۳ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 52۵۲ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Romania}} || 0.811۰٫۸۱۱ || {{increase}} ۰٫۰۰۴
|-
| 53۵۳ || {{increase}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Belarus}} || 0.808۰٫۸۰۸ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 54۵۴ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Bahamas}} || 0.807۰٫۸۰۷ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 55۵۵ || {{increase}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Uruguay}} || 0.804۰٫۸۰۴ || {{increase}} ۰٫۰۰۲
|-
| 56۵۶ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Kuwait}} || 0.803۰٫۸۰۳ || {{decrease}} ۰٫۰۰۱
|-
| 57۵۷ || {{steady}} ||style="text-align:leftright"| {{flag|Malaysia}} || 0.802۰٫۸۰۲ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
| 58۵۸ || {{decrease}} (1۱) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Barbados}} || 0.800۰٫۸۰۰ || {{increase}} ۰٫۰۰۱
|-
| 58۵۸ || {{increase}} (2۲) ||style="text-align:leftright"| {{flag|Kazakhstan}} || 0.800۰٫۸۰۰ || {{increase}} ۰٫۰۰۳
|-
|}