تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد مهندسی»

جز
(ابرابزار)
 
نکات پوشیده‌ای در چگونگی استفاده از سیستم‌های تحلیل وجود دارد. با افزایش میزان وسعت یا عرصه عمل سیستم، تعداد فاکتورهای متغیر یا پارامترها افزایش می‌یابند، از اینرو تشخیص محدوده سیستم حائز اهمیت است. گسترش دامنه سیستم‌های تحلیل همراه با دید جزئی نسبت به پروژه برای دستیابی به برآوردها و ارزیابی‌ها، در بسیاری از شرایط که بدون تردید به آسانی قابل تقلیل نمی‌باشد (و در راه حل‌ها نقش اساسی دارند) در تصمیم‌گیری ضروری است.
 
== شبیه‌سازی ==
شبیه سازی عبارت از وانمود کردن یا فرض کردن ظاهر چیزی، بدون داشتن شکل حقیقی آن است. در اقتصاد مهندسی،شبیه سازی برای وانمود کردن یک سیستم حقیقی،به منظور مشاهده و کسب اطلاعات از ظاهر آن سیستم حقیقی بکار می رود. این خروج از واقعیت دارای مزایائی برای مشاهده بهتر یک سیستم حقیقی است.در واقع مشاهده را می توان ساده تر و کم هزینه تر و با در نظر گرفتن کلیه عوامل انجام داد.
 
== شبیه‌سازی مونت کارلو ==
 
مونت کارلو نام معروفی برای تکنیک شبیه‌سازی است که از تولید اعداد تصادفی برای انتخاب رویدادهای معین، با توجه به توزیع احتمالی وقوع آن رویداد استفاده می‌کند. برای تولید اعداد تصادفی می‌توان از سکه، تاس، چرخ گردان و غیره استفاده کرد. رایج‌ترین نوع، جدول اعداد تصادفی است که در آن اعداد بطور تصادفی و بدون ترتیب و الگوی خاص توزیع شده‌اند. الگوریتم اعداد تصادفی در کلیه میکرو کامپیوترها نیز موجود است.
 
۵۵

ویرایش