تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه نفت»

جز
 
== پالایشگاه‌های نفت ایران ==
ظرفیت بالفعل پالایش نفت خام کشور روزانه 1 میلیون و 802 هزار بشکه می باشد. طی سال های گذشته برنانمه ریزی جهت افزایش ظرفیت پالایشی کشور به 3 میلیون و 840 هزار بشکه در روز صورت گرفته است. بررسی آخرین وضعیت حاکی از آن است وضعیت حال حاضر صتعت پالایش کشور از هر دو حیث توسعه کمی و کیفی با وضعیت مطلوب فاصله دارد. از حیث شرایط کمی این موضوع قابل تامل است که به رغم گذشت یک دهه از تعریف طرح های جدید پالایشگاهی هیچ یک از آنها به بهره برداری نرسیده است.در خصوص تولید کیفی نیز صنعت پالایش کشور نتوانسته است در مقابل کنش های محیطی از جمله ارتقاهای استانداردهای کیفی و زیست محیطی،تغییرات بازار مصرف درست عمل نماید. به طوری که در حال حاضر کشور به عنوان واردکننده بنزین محسوب می گردد این در حالی است که مطابق با برنامه های تعریف شده، در سال 95 ایران باید به عنوان صادرکننده فرآورده های اصلی هیدروکربوری منطقه محسوب می گردید. این موضوع را نیز باید اشاره کرد که صنعت پالایش در سال های گذشته صرفا متولی سوخت مورد نیاز کشور بوده است،این در حالی است که این صنعت باید در کنار صنعت پتروشیمی به دنبال تحقق نهضت کاهش خام فروشی باشد.
 
* [[پالایشگاه نفت آبادان]]
۵۵

ویرایش