نمونه‌برداری (پردازش سیگنال): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
بدون خلاصۀ ویرایش
[[پرونده:C D Block.PNG|بندانگشتی|300px|دیاگرام تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
می‌توان '''نمونه‌برداری'''، رایکی از مهم‌ترین مبحثمراحل فرایند تبدیل درسیگنال پردازشآنالوگ سیگنال‌هایبه گسستهدیجیتال نامیداست. در تئوری پردازش [[سیگنال گسسته]] اثبات می‌شود که حداقل [[فرکانس]] نمونه‌برداری می‌بایست دو برابر [[پهنای باند]] فرکانسی سیگنال نمونه‌برداری شده باشد تا بتوان سیگنال پیوسته را از سیگنال نمونه‌برداری شده بازسازی نمود.
 
== تحلیل سیگنال نمونه‌برداری شده در حوزه زمان و فرکانس ==
[[پرونده:WIT DTS.PNG|بندانگشتی|400px|تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
[[پرونده:Discretization.PNG|بندانگشتی|600px|تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
می‌توان گسسته‌سازی یک سیگنال پیوسته را بطور ذهنی به دو مرحله تقسیم کرد:
# تبدیل سیگنال پیوسته به یک سیگنال پیوسته ولی نمونه برداری شده.
# گسسته‌سازی سیگنال نمونه‌برداری شده.
در شکل، سیگنال در مراحل مختلف نمایش داده شده است. ابتدا سیگنالی پیوسته <math> x_c(t) </math> که ورودی سیستم است نمایش داده شده است. سپس این سیگنال در سیگنال <math>s(t)</math> ضرب می‌شود.
<math>s(t)=\delta(t-nT)</math>
 
که T [[پریود]] نمونه‌برداری، n عددی [[اعداد طبیعی|طبیعی]] و <math> \delta</math> [[تابع دلتای دیراک]] است. حاصل <math>x_s(t)</math> سیگنالی است پیوسته، ولی نمونه‌برداری شده. در نهایت سیگنال نمونه‌برداری شده گسسته‌سازیگسسته‌ می‌شود، یعنی:
<math>x[n]=x_s(nT)</math>