تفاوت میان نسخه‌های «طایفه سلیمانی کرمانی»

(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
خانواده‌های شیخ ویسی در جم زندگی می‌کنند و خانواده‌های سلیمانی در کرمان و از شیخ محمد، علی میرزا و مصطفی شیخ ویسی می‌باشند و محل زندگیشان ملک قنات از توابع رابر کرمان است.
 
=== لرهایطایفه ی سلیمانی شهرستان جیرفت ===
فامیل های محمدی سلیمان،سلیمانی دامنه و سلیمانی ساردو،جوزاک،توان،بهبود،علیدادی سلیمانی،عظیمی،امیرشکاری سلیمانی از تیره های طایفه ی سلیمانی هستن که در شهرستان جیرفت سکونت دارند
دو طایفه لر به نام‌های لر و سلیمانی در جیرفت حضور دارند؛ که اولی از بختیاری و دومی از کهگیلویه به سرزمین‌های فعلی آمده‌اند.
 
 
[[ییلاق|سردسیر]] طایفه لرل «سلیمانی» (سرمشک، درهدامنه.خاردان.سرمشک،سرگز،دره گنجو، قنات نمک،نمک،کناروئیه مر، رودخانه هریر، سرمشک، چالهچاله،روداب) و [[قشلاق|گرمسیر]] طایفه لر «سلیمانی» (آبشهرک آزادگان،آب باریک، سلاور، [[سرخ قلعه]]، [[بن گود]]، سر کوریج و سه چاه) است.
 
=== ویژگی‌های جمعیتی [[سردمشک]] ===