تفاوت میان نسخه‌های «طایفه سلیمانی کرمانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
=== طایفه ی سلیمانی شهرستان جیرفت ===
فامیل های محمدی سلیمان،سلیمانیسلیمانی،سلیمانی دامنه و سلیمانی ساردو،جوزاک،توان،بهبود،علیدادی سلیمانی،عظیمی،امیرشکاری سلیمانی و بیباک از تیره های طایفه ی سلیمانی هستن که در شهرستان جیرفت سکونت دارند