تفاوت میان نسخه‌های «طایفه سلیمانی کرمانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
 
[[ییلاق|سردسیر]] طایفه ل «سلیمانی» (دامنه.خاردان.سرمشک،سرگز،دره گنجو، قنات نمک،کناروئیهملک،کناروئیه، مر، رودخانه هریر،، سرمشک، چاله،روداب) و [[قشلاق|گرمسیر]] طایفه لر «سلیمانی» (شهرک آزادگان،آب باریک، سلاور، [[سرخ قلعه]]، [[بن گود]]، سر کوریج و سه چاه و شهرک شهدای محمدی) است
 
=== ویژگی‌های جمعیتی [[سردمشک]] ===