تفاوت میان نسخه‌های «امان‌الله جهانبانی»

جز
جز (←‏فرزندان: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
|زبان=فارسی}}</ref>
 
== آثار ==
=== تألیف ===
* ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی‌،ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی، ام‍ان‌الله‌،ام‍ان‌الله، ''م‍رزه‍ای‌م‍رزه‍ای ای‍ران‌ای‍ران و ش‍وروی‌ش‍وروی''، ت‍ه‍ران‌ت‍ه‍ران: چاپخانه مجلس‏‫،مجلس، ۱۳۳۶.‬‬
* جهانبانی، امان الله، ''سرگذشت بلوچستان و مرزهای آن''، تهران: [بی‌نا]، ۱۳۳۸.
* ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی‌،ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی، ام‍ان‌الله‌،ام‍ان‌الله، ''خاطراتی از دوران درخشان رضاشاه کبیر: نبرد شکریازی و ساری‌داش''، تهران: بانک ملی ایران‏‫ایران (چاپخانه)‬‬‏‫،، ۱۳۴۶. (تجدید چاپ با عنوان ''خاطرات سپهبد امان‌الله جهانبانی: لشکرکشی ارتش ایران به (چهریق) مشهور به نبرد «شکریازی» و «ساری داش»''، به کوشش احمد محمدی، تهران: احمد محمدی‏‫‬‬‬،محمدی، ۱۳۹۲.)
* ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی‌،ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی، ام‍ان‌الله‌،ام‍ان‌الله، ''س‍رب‍از ای‍ران‍ی‌ای‍ران‍ی و م‍ف‍ه‍وم‌م‍ف‍ه‍وم آب‌آب و خ‍اک‌خ‍اک: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ۀزن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍هٔ خ‍ودن‍وش‍ت‌خ‍ودن‍وش‍ت س‍پ‍ه‍ب‍د ام‍ان‌الله ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی‌ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی''، به کوشش پرویز جهانبانی، وی‍راس‍ت‍ۀوی‍راس‍ت‍هٔ م‍ح‍م‍د ب‍ق‍ای‍ی‌ب‍ق‍ای‍ی (م‍اک‍ان‌م‍اک‍انت‍ه‍ران‌ت‍ه‍ران: ف‍ردوس‌‏‫،ف‍ردوس، ۱۳۸۰.
 
=== ترجمه ===
* ''جنگ روسیه و فتح ترکمان: جنگ در ترکستان (جنگ ترکمان)''، ترجمه از زبان روسی امان‌الله جهانبانی، قم: ‏‫مجمعمجمع ذخائر اسلامی‏‫،اسلامی، ۱۳۹۶.
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
 
 
== منابع ==
* {{یادکرد|کتاب=رضاشاه و قشون متحدالشکل|نویسنده=دکتر باقر عاقلی|ناشر=نشر نامک|شهر=تهران|سال=۱۳۸۶|شابک=964-6895-05-0}}
{{فرماندهان ستاد مشترک ارتش از سال ۱۳۰۱}}
{{کابینه محمدعلی فروغی}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:جهانبانی، امان‌الله}}
 
[[رده:استانداران آذربایجان شرقی]]
[[رده:اهالی ایران در سده ۲۰ (میلادی)]]
۳۶۴٬۳۶۶

ویرایش