تفاوت میان نسخه‌های «امکان‌سنجی»

== رئوس مطالعات امکان سنجی ==
 
مطالعات امکان سنجی عبارتست از گزارشی که توجیه پذیري یک طرح را از جنبه هاي مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادي مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدي و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاري یک مطالعات امکان سنجی آماده نمود.وب سایت امکان سنجی تخصصی با کامفار https://comfar-project.ir <ref>وب سایت امکان سنجی تخصصی با کامفار</ref>
 
مطالعات امکان سنجی شامل مباحث زیر است:
۵۵

ویرایش