باز کردن منو اصلی

تغییرات

محمودی
{{تغییرمسیر|طالقانی}}
{{جعبه زندگینامه
|نام_شخص=سید محمودتقی علاییمحمودی طالقانی قمی
|نام_تصویر=Mahmoud_Taleghani_(2).JPG
|عرض_تصویر=
۱

ویرایش