تفاوت میان نسخه‌های «سهراب»

جز
{{ب|سبک تیغ تیز از میان برکشید|بر شیر بیدار دل بر درید}}
{{ب|بپیچید زان پس یکی آه کرد|ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد<ref>شاهنامه. جلد دوم. سهراب، ص ۱۱۱</ref>}}
{{پایان شعر}}<br />
 
== پانویس ==
۱۸٬۶۰۲

ویرایش