تفاوت میان نسخه‌های «مکانیک کوانتومی»

جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند جسم سیاه به متن)
مکانیک کوانتومی یا نظریهٔ کوانتومی شامل نظریه‌ای دربارهٔ [[ماده (فیزیک)|ماده]] و [[تابش الکترومغناطیس|تابش الکترومغناطیسی]] و برهمکنش میان ماده و [[تابش]] است.<ref>هالیدی، دیوید. رزنیک، رابرت. واکر، جرل. -مبانی فیزیک. تهران، انتشارات مبتکران، 1386. {{شابک|978-964-395-951-7}}</ref>
 
== آشناییواژۀ کوانتوم ==
واژهٔ کوانتوم، دارای ریشۀ [[لاتین]] (quantus) و به معنی «چند؟» یا «چندتا؟» و در واقع پرسشی از «تعداد» (و نه مقدار) است. جالب است که در [[زبان فارسی|زبان‌ فارسی]] واژه «چند» با این واژه هم‌ریشه بوده و در اصل، تلفظ دیگری از آن است. دو حرف «ک» و «ت» در «کوانتوس» به ترتیب با «چ» و «د» در «چند» جایگزین می‌شوند.
واژهٔ کوانتوم (به معنی «بسته» یا «دانه») در مکانیک کوانتومی از اینجا می‌آید که این نظریه به بعضی از کمیت‌های فیزیکی (مانند [[انرژی]] [[اتم]] ساکن) در شرایط خاص مقدارهای گسسته‌ای نسبت می‌دهد. پایه‌های مکانیک کوانتومی در نیمهٔ اول [[قرن بیستم]] به کوشش [[ورنر هایزنبرگ]]، [[ماکس پلانک]]، [[آلبرت اینشتین]]، [[لویی دوبروی]]، [[نیلز بور]]، [[اروین شرودینگر]]، [[ماکس بورن]]، [[جان فون نویمان]]، [[پاول دیراک]]، [[ولفگانگ پاولی]] و دیگران ساخته شد. بعضی از جنبه‌های بنیادی این نظریه هنوز هم در حال پیشرفت است.
 
== مقدمه‌ای بر کوانتوم ==
واژهٔ کوانتوم (به معنی «بسته» یا «دانه») در مکانیک کوانتومی از اینجا می‌آید که این نظریه به بعضی از کمیت‌های فیزیکی (مانند [[انرژی]] [[اتم]] ساکن) در شرایط خاص مقدارهای گسسته‌ای نسبت می‌دهد. پایه‌های مکانیک کوانتومی در نیمهٔ اول [[قرن بیستم]] به کوشش [[ورنر هایزنبرگ]]، [[ماکس پلانک]]، [[آلبرت اینشتین]]، [[لویی دوبروی]]، [[نیلز بور]]، [[اروین شرودینگر]]، [[ماکس بورن]]، [[جان فون نویمان]]، [[پاول دیراک]]، [[ولفگانگ پاولی]] و دیگران ساخته شد. بعضی از جنبه‌های بنیادی این نظریه هنوز هم در حال پیشرفت است.
 
در ابتدای قرن بیستم، کشفیات و تجربه‌های زیادی نشان می‌دادند که در مقیاس اتمی نظریه‌های کلاسیک نمی‌توانند توصیف کاملی از پدیده‌ها ارائه دهند. وجود همین نارسایی‌ها موجب نخستین ایده‌ها و ابداع‌ها در مسیر ایجاد نظریهٔ کوانتومی شد.