تفاوت میان نسخه‌های «خانواده‌درمانی»

اضافه کردن تعریف خانواده درمانی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه، replaced: ه اند ← ه‌اند ، د‌ ← د (3) با ویرایشگر خودکار فارسی)
(اضافه کردن تعریف خانواده درمانی)
{{ویکی‌سازی}}
'''خانواده درمانی''' (به انگلیسی:family therapy) اصطلاحی کلی برای تعدادی از رویکردهای درمانی که به جای جدا کردن افرادی خاص برای درمان انفرادی همه خانواده را به عنوان یک کل در درمان شرکت می دهند. خانواده درمانی یا مشاوره خانواده، شکلی از درمان است که به منظور بررسی موارد خاصی طراحی شده است که بر سلامت و کارآمدی خانواده تاثیر می‌گذارد.[https://pezeshkekhoob.com/blog/2019/01/26/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/] این اصطلاح از دیدگاه نظری خنثا است.خانواده درمانی را می‌توان در چارچوب‌های بسیار گوناگونی بکار برد<ref>آرتور اس.ربر.(1995).فرهنگ روان شناسی.ترجمه یوسف کریمی و همکاران(1390)،انتشارات رشد،تهران،صفحه340</ref>
 
== افرادی که به خانواده درمانی کمک کرده‌اند ==
۴

ویرایش