تفاوت میان نسخه‌های «مدار آرال‌سی»

تصحیح فنی و نوشتاری متن.
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
(تصحیح فنی و نوشتاری متن.)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
[[پرونده:RLC series.png|thumb|350px|مدار RLC سری متشکل از یک سلف در وسط و یک خارن در سمت راست و یک مقاومت در در سمت چپ]]
'''مدار RLC''' {{به انگلیسی|RLC circuit}} مدار الکتریکی شامل یک [[مقاومت]]، یک [[سلف]] و یک [[خازن]] است که به صورت [[مدارهای سری و موازی#مدارهای موازی|موازی]] یا [[مدارهای سری و موازی#مدارهای سری|سری]] به هم متصل شده‌اند. RLC متشکل از [[مقاومت]]، [[سلف]] و [[خازن]] است که نماد معمول برای مقاومت، سلف و خازن هستند. مدار RLC همانند مدار RLLC یک [[مدار نوسان‌ساز]] است. تفاوتی که حضور مقاومت می‌سازد این است کهمقاومت، دامنه نوسانات مدار را در طول زمان به تدریج کاهش پیدا می‌کندمی‌دهد مگر آنکه آن را توسط یک منبع ثابت نگاه داریم.<ref>{{یادکرد ویکی|عنوان =RLC_circuit |پیوند = http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=RLC_circuit&oldid=456455692 |زبان = انگلیسی| بازیابی = 30 اکتبر 2011}}</ref>
 
این مدار کاربردهای زیادی دارد. مثلاً در [[گیرنده رادیویی|گیرنده‌های رادیویی]] و [[تلویزیون]] و مدارهای [[تشدیدگر]] به کار می‌رود. همچنین از این مدار می‌توان به عنوان [[فیلتر بالاگذر]] یا [[فیلتر پایین گذر]] یا [[فیلتر میان‌گذر]] استفاده کرد. مدار RLC نوعی مدار درجه دوم است که برای تحلیل آن باید یک [[معادله دیفرانسیل]] درجه دو را حل کرد. این مدار را می‌توان با توپولوژی‌های مختلفی بست از جمله این که همه المان‌هاعناصر (قطعات) در آن سری باشند یا همه المان‌ها موازی باشند که این دو حالت از ساده‌ترین حالت هاست. در هریک از این حالات می‌توان [[پاسخ طبیعی]] یا [[پاسخ پله]] مدار را تحلیل کرد.
 
== مدار RLC سری ==
: '''C''' - ظرفیت خازن
|}
همه المان‌هاعناصر (قطعات) می‌توانند به صورت سری با منبع بسته شوند. برای تحلیل مدار در این حالت می‌توان از [[قانون ولتاژ کیرشهف]] استفاده کرد.
 
::<math>
</math>
 
که با استفاده از notationهایینمادهایی که در مهندسی برق استفاده می‌شود می‌توان آن را به این صورت نمایش داد:
 
::<math>
</math>
 
در این رابطه <math> \alpha \,</math> فرکانس نپر یا ضریب تضعیف نامیده می‌شود که نشان می‌دهد که چه مدت بعد از این که منبع از مدار حذف شد، [[پاسخ گذرا]] در مدار موجود است. به <math> \omega_0 \,</math> فرکانس تشدید زاویه‌ای یا فرکانس تشدید رادیانی می‌گویند. این دو مقدار برای مدار RLC سری عبارت است از:
 
::<math>\alpha = {R \over 2L} </math> and <math> \omega_0 = { 1 \over \sqrt{LC}} </math>
: '''C''' - ظرفیت خازن
|}
این مدار را می‌توان با استفاده از [[رابطه دوگانی]] از مدار RLC سری بدست آورد بدین صورت که [[امپدانس]] هریک از المان‌ها را مساوی با [[ادمیتانس]] المان‌هایعناصر (قطعات) متناظر در حالت سری در نظر گرفت. در این صورت کاملاً واضح است معادله دیفرانسیلی که از حل این مدار بدست می‌آید به صورت کلی همان معادله دیفرانسیل خواهد بود اما ضریب تضعیف آن به این صورت خواهد بود:
 
::<math> \alpha = {1 \over 2RC }</math>