تفاوت میان نسخه‌های «جا میونگ گو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[شاهزاده هودونگ]]
* [[پادشاه دائموسین]]
* [[یوری (پادشاه گوگوریو)|پادشاه یوری]]
* [[پادشاه جومونگ]]
* [[امپراتور بادها]]