باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
{{جعبه آغازی}}
{{sS-offaca}}
{{S-new}}
{{s-bef|قبل=[[محسن رفیقدوست|محسن رفیق‌دوست]]|به عنوان=نماینده ولی فقیه در [[شورای عالی دفاع ملی]]}}
{{sS-ttl|عنوان=رئیس [[شورایمؤسسه عالیتنظیم امنیتو ملی#نمایندگاننشر رهبر|نمایندهآثار ولیامام فقیه در شورای عالی امنیت ملیخمینی]]|سال‌ها=۱۳۶۸۱۳۶۷ – ۱۳۷۳|مجاور=[[حسن روحانی]]}}
{{sS-vac|next=[[علیسید لاریجانیحسن خمینی]]}}
{{S-off}}
{{sS-bef|قبل=[[محسن رفیقدوست|محسن رفیق‌دوست]]|به عنوان=نماینده ولی فقیه در [[شورای عالی دفاع ملی]]}}
{{S-ttl|عنوان=[[شورای عالی امنیت ملی#نمایندگان رهبر|نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی]]|سال‌ها=۱۳۶۸ – ۱۳۷۳|مجاور=[[حسن روحانی]]}}
{{S-vac|next=[[علی لاریجانی]]}}
{{S-rel|is}}
{{جعبه توالی|قبل=[[مهدی کروبی]]|عنوان=سرپرست [[حاجی|حجاج]] ایرانی|سال‌ها=۱۳۷۰|بعد=[[محمد محمدی ری‌شهری]]}}
{{جعبه پایانی}}
 
{{سید روح‌الله خمینی}}
{{کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷}}
 
{{قتل‌های زنجیره‌ای ایران}}
{{سازمان مجاهدین خلق ایران}}